Picture
การดูแลรักษาเสื้อผ้าที่ดีเป็นสิ่งที่ทุกคนควรที่จะกระทำเพราะเราทุกคนต้องส่วมใส่เสื้อผ้าทุกวันหากไม่มีการดูแลแล้ว อาจจะเกิดโรคผิวหนัง แล้วเสื้อผ้าก็อาจจะใช้ได้ไม่นาน วันนี้เรามีวิธีการดูแลเสื้อดีดี ที่ทุกคนควรกระทำ 
  1. เราควรใส่เสื้อผ้าเพียงครั้งเดียวไม่แนะนำให้ใส่ซ้ำเพราะจะทำให้เกิดการหมักหมมของเชื่้อโรค จะทำให้ซักออกยาก และกลิ่นอับที่อยู่ในเสื้อก็อาจจะออกยากเช่นเดียวกัน
  2. พยายามซักเสื้อผ้าทุกวัน เพื่อไม่ให้เกิดการหมักหมม และไม่เกิดความขี้เกียจเวลาเจอเสื้อผ้าเสื้อผ้ากองโต
  3. สำหรับเสื้อผ้าที่มีความสกปรกมากอาจจะต้องแช้น้ำยาทำความสะอาดไว้ก่อน หรออาจจะซักด้วยน้ำอุ่น เพราะให้ง่ายต่อการซัก 
  4. และสำหรับ กระเป๋าแฟชั่น ที่สกปรก ถ้าเป็นกระเป๋าหนัง หรือวัสดุที่ไม่สามารถซักได้ เราอาจจะใช้ผ้าชูปน้ำเช็ด หรือใช้นำยามทำความสะอาดเช็ด แต่ถ้าเป็นพวกกระเป๋าผ้าสามารถเอาลงน้ำซักได้เลย แล้วตากให้แห้งเพื่อฆ่าเชื้อโรค

     ในกรณีที่จะต้องเดินทางไปต่างประเทศ แล้วเมื่อกลับมาเราก็ต้องมาจัดการกับเสื้อผ้ากองโตแล้เป็นพวกผผ้าขนสัตว์ หรือกลุ่มของเสื้อหนัง สำหรับคนที่รู้ในเรื่องของการทำความสะอาดเราสามารถจักการด้วยตัวเองได้เลย แต่ถ้าไม่รู้แนะนำให้ส่งร้านซักแห้งเลยดีที่สุด เพราะถ้าหากเราไม่รู้วิธีการดูแลแล้วนำมาซักเองอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อเสื้อผ้าได้ และสำหรับกระเป๋าเดินางให้เราเปิดทิ้งไว้ให้อากาศถ่ายเทระบายความอับซื้อ วิธีนี้สามารถทำได้ใน กระเป๋าแฟชั่น เช่นเดียวกันด้วย
Leave a Reply.